β†’ node [[flancian]]

Flancian

#protopian #anarchist

[[2021-06-23]]

Flancian

  • A [[person]].
  • The creator and maintainer of their [[Agora]].
  • [[agora]]
  • can I edit embed or is this a copy-pasta?
  • wow I'm editing from [[vera]] node
    • not sure if obsidian can do this
⟴ stoa (shared document) at doc.anagora.org/flancian
β₯± context
β₯… context node [[2021-06-23]]
β₯… context node [[agoras]]
β₯… context node [[amateur-utopian]]
β₯… context node [[anar.chi.st]]
β₯… context node [[argentina]] (empty)
β₯… context node [[calendly]]
β₯… context node [[chess]]
β₯… context node [[cluster-identities]] (empty)
β₯… context node [[contract]]
β₯… context node [[ctzn]]
β₯… context node [[deconstruct]] (empty)
β₯… context node [[dej]]
β₯… context node [[effective-altruism]]
β₯… context node [[email]]
β₯… context node [[ethical-impact]] (empty)
β₯… context node [[experimental]]
β₯… context node [[flancia]]
β₯… context node [[flancia-collective]]
β₯… context node [[flancian-feedback]]
β₯… context node [[flancΓ©s]]
β₯… context node [[free]]
β₯… context node [[free-time]]
β₯… context node [[garden]]
β₯… context node [[git]]
β₯… context node [[gitlab]]
β₯… context node [[google]]
β₯… context node [[humanist]] (empty)
β₯… context node [[identity]]
β₯… context node [[liberal]] (empty)
β₯… context node [[literature]]
β₯… context node [[luciana]]
β₯… context node [[manifesto]]
β₯… context node [[mastodon]]
β₯… context node [[matrix]]
β₯… context node [[me]]
β₯… context node [[merveilles]]
β₯… context node [[money]]
β₯… context node [[myself]]
β₯… context node [[naturalist]] (empty)
β₯… context node [[open-ethics]]
β₯… context node [[open-source]]
β₯… context node [[person]]
β₯… context node [[protopia]]
β₯… context node [[rational]] (empty)
β₯… context node [[readme]]
β₯… context node [[secular-buddhist]]
β₯… context node [[self]]
β₯… context node [[social-network]]
β₯… context node [[social.coop]] (empty)
β₯… context node [[social.coop]] (empty)
β₯… context node [[sre]]
β₯… context node [[switzerland]]
β₯… context node [[telegram]]
β₯… context node [[this-agora-is-just-an-agora]] (empty)
β₯… context node [[time]]
β₯… context node [[true-colours]]
β₯… context node [[twitter]]
β₯… context node [[urbit]]
β₯… context node [[utopian-thinking]] (empty)
β₯… context node [[utopias]] (empty)
β₯… context node [[vera]]